Varför ta referenser bakom ryggen?

posted in: Okategoriserade | 0

Jag hör på många håll att man gärna tar referenser även på personer som kandidaten inte har uppgett. Till och med Otto Granberg beskriver i den annars utomordentliga klassikern PAOU att man inte bör ta referenser från nuvarande arbetsplats utan att först tillfråga kandidaten, men annars är det fritt fram.

Detta är ett otyg som jag inte förstår mig på. Jag resonerar gärna med kandidaten mot slutet av intervjun kring vilka jag kan ringa för att få referenser. Jag föreslår dessutom ofta namn på de jag vill prata med, framför allt om jag känner någon som kandidaten tidigare har arbetat med. Det kan ge utmärkt information. Men därifrån till att ta referenser utan att berätta det för kandidaten? Jag kan bara inte förstå det.  Vad kan det finnas för begriplig anledning att ringa upp personer bakom ryggen utan att berätta det i förväg?

Leave a Reply