Nycertifierad!

posted in: Okategoriserade | 0

ÄNTLIGEN! Har just fått besked från Det Norske Veritas om att min certifiering som rekryterare har blivit godkänd. Själva certifieringen är ett initiativ som jag i grunden verkligen hyllar. Efter att själv ha genomgått den inser jag att den har sina barnsjukdomar. Det är inte en certifiering som mäter vilka kunskaper man har inom rekrytering, utan snarare ett rent kunskapstest på de böcker som uppges på deras hemsida. Själva testet/tentamen består av två delar. Första delen är på en timme och består av flervalsfrågor. Andra delen består av essäfrågor och tar två timmar att ta sig igenom. När jag fick resultatet för några veckor sedan blev jag godkänd på första delen och underkänd på den andra. När jag då läste rättarens kommentarer på mina svar gick jag i taket. Jag fick fel på en mängd frågor för att jag inte hade svarat enligt “facit”. Detta facit är baserat på böckernas innehåll, som i sin tur till del består av författarnas egna tyckanden. Som exempel kan nämnas att en av böckerna som rekommenderas som läsning är Kahle och Schmidts “Arbetsanalys och personbedömning” från 2002. De säger på sidan 129 att “Vid ‘ren’ bedömning är det bäst att från företagets sida ge så lite information som möjligt om själva arbetet innan den sökande bedöms.”  Detta är ett givetvis ett mycket problematiskt ställningstagande både ur ett etiskt och legalt perspektiv.

Om jag skulle skriva i testsvaret att transparens är en viktig del av rekryteringsprocessen och att kandidaterna ska få ta del av så mycket information som möjligt inför en intervju. Ett sådant svar skulle ligga i linje med vad de flesta seriösa utövare skulle anse vara etiskt korrekt i dagsläget, men det skulle gå stick i stäv med innehållet i den ovan nämnda boken. Jag blir alltså bestraffad för att jag kan mer än vad som står i böckerna. Det är just denna typ av problematik som jag råkade ut för vid rättningen.

Nåväl, jag skrev ett brev till Det Norske Veritas med feedback på rättningen och tro det eller ej, de skickade det på omrättning och nu har svaret kommit tillbaka; de ger godkänt i stället. Nästa vecka ska jag ha möte med dem om just rättningsprinciper och hur certifieringen kan utvecklas. Spännande fortsättning följer…

 

Leave a Reply