Vad är en strukturerad intervju?

posted in: Okategoriserade | 0

Strukturerad eller ostrukturerad intervju?

Det finns få saker som psykologerna är överens om, men en av dem är att ostrukturerade intervjuer inte fungerar. Det finns många studier som visar att den prediktiva validiteten hos ostrukturerade intervjuer ligger väldigt nära noll, vilket alltså innebär att det är lika effektivt att singla slant.1 Att singla slant skulle å andra sidan vara både billigare och snabbare än att genomföra en ostrukturerad intervju.

 

Att använda sig av strukturerade intervjuer är den största förbättring som har hänt inom intervjuområdet. Att använda sig av strukturerade intervjuer har ökat stadigt internationellt sedan 1980-talet.

 

Vad är en strukturerad intervju?

Att en intervju är strukturerad innebär inte att man har kommit överens om vad man ska fråga om innan intervjun börjar, det tillhör minimikravet till och med för en ostrukturerad intervju. En strukturerad intervju är strukturerad i alla sina delar. Frågorna är ordagrant nedskrivna i förväg. Intervjuarnas bedömningar är strukturerade i förväg med hjälp av bedömningsskalor och checklistor. En strukturerad intervju utgår dessutom tydligt från kravprofilen.

 

Det man vinner på en strukturerad intervju är en väsentligt högre träffsäkerhet på sin bedömning. Dessutom säkerställer man att man hanterar alla kandidater så rättvist som möjligt. Detta innebär också att man minskar risken för diskriminering av kandidater.

Leave a Reply